Ampliació d’instal·lacions en Arribas Center. S.L.

Per a aquest client de Cabrera de Mar hem realitzat una amplicación de les seves instal·lacions consitente en:

  • Sistema de regs en el camp.
  • Amplicación de la sala existent.
  • Muntatge de sistema de capçal d’abonat amb control de reg i fertirrigació.

A continuació vam mostrar algunes de les fotografies de les instal·lacions.